[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ - กฟน.1
 

area rate ธรรมเนียมค่าไฟ ขอใช้ไฟ tou ft download ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจัดซื้อ ค้นหาแผนที่การไฟฟ้า บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูลผู้ใช้ไฟ ประมาณการค่าไฟ


 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 1
Solar PV Rooftop

 
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2
Solar PV Rooftop

  
ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 3
Solar PV Rooftop


ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 4
Solar PV Rooftop


ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 5
Solar PV Rooftop

ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 6
Solar PV Rooftop

ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 7
Solar PV Rooftop


ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 8
Solar PV Rooftop


ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 9
Solar PV Rooftop


ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 10
Solar PV Rooftop


ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 11
Solar PV Rooftop

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า (รายใหญ่) e-pay-pea mpay Call Center


สถิติผู้เข้าใช้งาน
เริ่มนับ
[ 4 มิถุนายน 2553 ]
ขณะนี้
0 คน
วันนี้
60 คน
เดือนนี้
3,588 คน
ปีนี้
19,310 คน
ทั้งหมด
102,073 คน

topline
17 เม.ย. 2557

PEA จัดกิจกรรม CSR มอบสิ่งของให้โรงเรียนบ้านแม่ลิด

โรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


คลิกที่นี่!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
และสถานที่สอบ เป็นพนักงานช่าง สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่   สอบวันพฤหัสบดีที่ 24 เม.ย. 2557  ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง   กรุณาแต่งกายสุภาพ


Solar Roop


 ประกาศรับคู่สัญญา ครั้งที่ 1

ประกาศรับคู่สัญญา ครั้งที่ 2

ประกาศรับคู่สัญญา ครั้งที่ 3

ประกาศรับคู่สัญญา ครั้งที่ 4

ประกาศรับคู่สัญญา ครั้งที่ 5
ติดต่อ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย
โทร 053 091900053 091900 ต่อ 11268





17 เม.ย. 2557
PEA จัดกิจกรรม CSR มอบสิ่งของให้โรงเรียนบ้านแม่ลิด
โรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
29 ม.ค. 2557
PEA ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง วัดห้วยปลากั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดพิธีเปิดและส่งมอบโครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยหลอด LED ณ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
26 ส.ค. 2556
PEA ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
พิธีเปิดโครงการ PEA ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ สักไว้บนแผ่นดินไทย ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ โครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
26 ส.ค. 2556
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ
PEA ร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด และ โรงเรียนจอมทอง
8 ก.ค. 2556
PEA เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าบ้านพระบาทสี่รอย
เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้บ้านพระบาทสี่รอย ตามโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.)

-: สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร :-

Poll เกี่ยวกับ พรบ.ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพียงใด

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


แสดงผล Poll ทั้งหมด
bottomline
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel. 053-241018  Fax. 053-302474